شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

​تصاویر بازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR
چهارشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۸
999 بازدید

​تصاویر بازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR

ّبازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR

ّبازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR    ّبازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR

ّبازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR

    ّبازدید دکتر سورنا ستاری از APCLOR

دکتر سورنا ستاری
ایران
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت