شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

گردهمایی مدیران کنترل کیفی آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
1098 بازدید

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی، معاون بهره برداری این شرکت از برگزاری دهمین گردهمایی مدیران کنترل کیفی آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور طی روزهای 2و 3آبان ماه سال 96در هتل پردیسان مشهد خبر داد.

گردهمایی مدیران آبفا


منبع خبر

فراخوان
کنترل کیفی آب و فاضلاب
گردهمایی مدیران کنترل کیفی آب و فاضلاب
منابع آب
شرکت آب و فاضلاب تهران
شرکت آتیه پردازان شریف