شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)


چرا از الکتروکلریناتور (الکترولیزر آب نمک)استفاده کنیم؟

در زیر برخی از ویژگی‌های الکتروکلرینیشن به اختصار آورده شده است.

 

  • ایمنی

- الکتـــرواکلتروکلرینیشن ایمن‌‌ترین انتخاب در حالتی است که برای گندزدایی آب از کلر استفاده می‌کنیم.
- تنها ماده شیمیایی که بصورت انبوه ذخیره می‌شود نمک است.
- تولید کلــــر بدون عوامل مداخله‌کننده در سیستم ایزوله و طی فرایندی بهداشتی بدون هیچگونه نشت آلودگـــی انجام می‌شود و تنها محصول جانبی هیـــــــدروژن است که به خارج منتقل می گردد.
- الکـــــتروکلریناتور با غلظت ماکزیمم %8 تولید می‌شود که در مقایسه با محلول بلیچ خانگی %5 وهیپو تجارتی % 14 جزء مواد خطرناک طبقه بندی نمی‌شود.
- الکتروکلریناتور تجهیزات ایمنی ویژه و لوازم ایمنی خاصی نیاز ندارد.
- الکتروکلریناتور پتانسیل خطر کلرگازی و کلـــــــــر تجارتی را از نظـــــــر حمل و نقل و ذخیره سازی مواد شیمیایی در بر ندارد.

  • صرفه اقتصادی

- حداقل فضا را در مقایسه با روش‌های دیگر اشغال می‌کند.
- هزینه نگهداری و راهبری آن ناچیز است.
- ژنراتور کلر معمولاً قسمت متحرکی ندارد و زمان نگهداری آن نامحدود در نظر گرفته می‌شود.
- هزینه تجهیزات ایمنی خاص، نصب و راه اندازی ، نگهداری و بطور کلی هزینه RMP بسیار ناچیزی دارد.

  • سهولت کار

 - راهبری آن اتوماتیک بوده و نیاز اندکی به نظارت دارد.
 - با سفارش دادن تانک بزرگ ذخیره نمک، دوره پرکردن آن ماهیانه، فصلی، نیم‌سال و یا سالیانه خواهد شد.
 - تغییر و تبدیل سیستم‌های موجود کلر زنی گازی به الکتروکلرینیشن، ساده، سریع و بدون اختلال انجام می‌گیرد.

  • حفاظت محیط زیست

- روش الکترولیز آب نمک به دلیل  عدم انتشار آلاینده‌ها در محیط زیست و کاهش مصرف انرژی به عنوان یکی از روش‌های دوستدار محیط زیست مطرح می‌شود. به عبارتی کاهش مصرف برق و یا ذخیره انرژی موجب شده‌است تا این روش در دنیا مورد توجه گروه‌های طرفدار محیط زیست قرارگیرد. از آنجا که یکی از محصولات جانبی تولید شده در روش الکترولیز آب نمک، هیدروژن گازی است، می توان با قرار دادن یک یا چند stack پیل سوختی در مسیر هیدروژن خروجی، بخشی از برق مصرفی این فرآیند را تامین کرد.

  • انعطاف پذیری

         - در سیستم‌های تصفیه آب با مقیاس بزرگ و کوچک قابل استفــاده می‌باشد.
         - با تجهیزات Low-Tech و  Hi-Tech قابل استفاده‌‌است.
         - در کشورهای جهان سوم و پیشرفته قابل استفاده می‌باشد.

  • کیـفیـت

         - هیپو کلریت سدیم تولید شده درجه 1 می‌باشد.
         - تولید با توجه به نیاز کنترل‌ شده و استمرار آن تضمین شده‌است.
         - در ساخت ژنراتور تنها اجزاﺀ و مواد با کیفیت بالا مورد استفاده قرار گرفته‌است مانند تیتانیم و آلیــــاژ خاصی از کربن.

 

مزیت های الکتروکلریناتور