شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 

پساب صنعتی

 

گند زدایی پساب های صنعتی

کلرزنی فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی فاضلاب است. کلر بلافاصله پس از ورود به فاضلاب تجزیه شده و اسید هیپوکلرو و یون اکسید کلر تولید می نماید. خاصیت گندزدایی اسید هیپوکلرو بیشتر از یون اکسید کلر است. نسبت تبدیل کلر به اسید هیپوکلرو و یون اکسید کلر تابعی است از درجه اسیدی و درجه گرمای فاضلاب.
پس از تجزیه و به علت وجود موادی اکسید پذیر مانند آهن، منگنز، اسید سولفوریک و مواد آلی در فاضلاب نخست قسمتی از کلر صرف اکسیداسیون مواد، تولید کلرورهای گوناگونی را می کند که اثر کشنده ای بر باکتری ها نداشته و به علت ثبات آنها، کلر آنها آزاد نمی باشد. سپس کلر روی ترکیبات ازتی به ویژه آمونیاک تأثیر گذاشته و به تدریج و بسته به درجه اسیدی فاضلاب، کلرامین های مختلفی را تولید می نماید.
در بین روش های مختلفی که امروژه برای گندزدایی فاضلاب کاربرد دارند، کلرزنی فاضلاب، که در واقع افزودن کلر یا ترکیبات آن به فاضلاب می باشد، به عنوان روشی که هنوز بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است.
از این رو شرکت آتیه پردازان شریف با معرفی محصول  APCLOR-Brبا تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت(آب ژاول) از الکترولیز نمک به حل مشکل تولید کلر در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی پایان داده است. این سیستم جهت تولید سدیم هیپوکلریت از آب نمک به صورت مداوم و کارایی بسیار بالا در صنعت آب و فاضلاب بکار گرفته میشود که برای ضدعفونی کردن، گند زدایی کردن و از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌ زا در پساب­های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از مزایای عمده این دستگاه تأمین دائمی تولید کلر و همچنین پایداری کلر آزاد باقی‌مانده تا انتهای شبکه و کاهش بسیار کم کلر از ابتدا تا انتهای شبکه است.