شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 

نفت - گاز - انرژی

 

آبگیرها

در چند دهه اخیر، آب گیري از دریا به منظور تامین آب سیستم هاي آب شیرین کن و سیستم هاي خنک کننده نیروگاه ها با توجه به کمبود منابع آب در جهان مورد توجه بوده است. کشور ایران نیز با توجه به احاطه از شمال به دریاي خزر و و از جنوب به خلیج فارس و دریاي عمان در سال هاي اخیر اقدام به آبگیري از این پیکرهاي آبی کرده است.
روش های برداشت آب از دریا :
احداث و راه اندازی دستگاه تصفیه آب دریایی با توجه به نحوه برداشت آب از دریا متفاوت می باشد. دو روش اصلی برای برداشت آب از دریا وجود دارد :
  • روش مستقیم (Open Intake) :  در این روش آب به طور مستقیم بوسیله پمپ های مستقر در اسکله، لوله و تونل وارد مخازن ذخیره آب می شود. می توان به جای لوله از روش آبگیری از محدوده محصور با موج شکن نیز استفاده کرد. آب هدایت شده وارد سیستمهای پیش تصفیه دستگاه آب شیرین کن دریایی می شود.
  • روش غیر مستقیم یا آبگیر زیرسطحی : با استفاده از حفر چاه ساحلی (Beach well) یا سیستم جذبی در دریا صورت میگیردحفر چاه فلمن در ساحل نمونه ای از این گونه برداشت آب از دریا می باشد.
در صورتی که حفر چاه در ساحل عملی باشد و از لحاظ زمین شناسی و بستر خاک با مشکل روبرو نشود، برداشت غیرمستقیم به دلیل کاهش هزینه سیستمهای پیش تصفیه به روش برداشت مستقیم اولویت دارد. زیرا در روش غیرمستقیم بخشی از مراحل پیش تصفیه به طور خودکار در دل زمین صورت میگیرد. این امر باعث کاهش بخش زیادی از هزینه ها می شود.
 
 
در فرایند آبگیری از آبگیرهای دریایی، جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم­های مزاحم، رشد جلبک و رسوبات آلی در تاسیسات و تجهیزات مانند پمپ­ها  نیاز به گندزدایی آب به شدت احساس می­شود. محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف با تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت در محل از اسیب به تاسیسات آبگیرها و اینتیک­های آب دریا جلوگیری خواهد کرد.
 

برج خنک کن

برج خنک کن وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند. به عبارت ساده‌تر، برج خنک‌کننده سیستمی است که از آن به جهت خنک‌سازی آبی در فرایندهای سردسازی سیستم‌های تهویه مطبوع، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و غیره استفاده می‌گردد.از برج خنک‌کن در سیستم خنک‌کاری واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و سایر واحدهای شیمیایی مشابه، نیروگاه‌های حرارتی و سیستم‌های HVAC  برای تهویه مطبوع ساختمان استفاده می‌شود.

جهت مراقبت از تاسیسات، تجهیزات و پمپ ها در صنعت پتروشیمی، پالایشگاه و.. که از آب دریا برای خنک کاری استفاده می­کنند، نیاز به گندزدایی آب جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم ها و جلبک امری ضروری می­باشد. محصول APCLOR-SW تولید کننده ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا می­باشد که نیاز صنایع مربوطه در این زمینه را برطرف می­نماید. با استفاده از الکترولیز آب دریا سدیم هیپوکلریت تولید شده و در محل آبگیرهای دریا تزریق می شود.

 

سیستم های یکبار گذر آب دریا

نیروگاههای حرارتی ساحلی و یا دور از ساحل که از انرژی سوخت فسیلی استفاده می کنند معمولاً از آب دریا به عنوان خنک کننده در کندانسورهای بخار استفاده می کنند. کنترل رسوب بخار کندانسورها در سیستم های یک بار گذر آب دریا می توانند تا حد زیادی بهره وری تولید برق را افزایش دهد.

بر همین اساس محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف با تولید ماده گندزدای هیپوکلریت سدیم و تزریق در محل آبگیرهای آب دریا از ایجاد رسوبات بیولوژیکی در تجهیزات مکانیکی مانند پمپ های گردش آب دریا ، آشغلگیرها و صفحه درام نیروگاه جلوگیری می نماید.

نرخ تولید غلظت 500 تا 2500 ppm سدیم هیپوکلریت(NaOCl)

در حالت نرمال میزان تزریق 1 تا 2 ppm و در حال شاک تزریق 4 تا 6 ppm طراحی شده است.