شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

نصب سلول الکترولایزر در محل سایت پتروشیمی مبین
چهارشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۶
1616 بازدید

سلول الکترولایزر قراداد ساخت سلول‌های واحد تولید کلر پتروشیمی مبین، پس از پایان مراحل مونتاژ و گذراندن تست‌های کیفی دردی ماه 1396 از تهران بارگیری و به مقصد عسلویه و سایت پتروشیمی مبین ارسال گردید.

نصب سلول الکترولایزر پتروشیمی مبین شرکت آتیه پردازان شریف

 

پس از اخذ تاییده‌های لازم از پتروشیمی به منظور نصب، فرآیند نصب این سلول توسط کارشناسان شرکت آتیه پردازان شریف و در محل سایت پتروشیمی مبین انجام گشته و این سلول با موفقیت وارد مدار شد و همچنین تمامی تست‌های کیفی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

نصب سلول الکترولایزر پتروشیمی مبین شرکت آتیه پردازان شریف

 

نتایج تست این سلول در مقایسه با نمونه مشابه خارجی از کیفیت بالاتری برخوردار بود که این موضوع به تایید کارشناسان پتروشیمی مبین نیز رسید.

 

فرآیند نصب سلول الکترولایزر
سلول الکترولایزر
شرکت پتروشیمی مبین
گندزدایی
سیستم الکترولیز
کارشناسان شرکت پتروشیمی مبین
شرکت آتیه پردازان شریف