شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

مصرف آب باید ۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
1033 بازدید

به نقل از وزارت نیرو؛ هدایت فهمی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی فناوری آب، بهره‌وری و بازچرخانی در دانشگاه فردوسی اظهار داشت: دغدغه اصلی امروز کشور موضوع آب بوده و کاهش میزان مصرف آب یک ضرورت است و نه یک انتخاب، میزان مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

۸ عامل اصلی بحران آب در کشور وجود دارد و در حال حاضر ۲۵ درصد آب و منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی بوده و این درحالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو با بیان اینکه میزان بهره‌وری در مسئله آب پائین بوده که باید ارتقاء داده شود، خاطرنشان کرد: میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و این بدان ‌معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می‌شود.

فهمی با اشاره به اینکه باید برنامه‌ریزی جامع و سازگاری جهت تغییر اقلیم صورت پذیرد، تصریح کرد: ۱۰ درصد بارش مستمد در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می‌شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف می‌شود و ۹۴ درصد از اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

وی تاکید کرد: کشور دچار بحران سرزمینی شده و متاسفانه به فاجعه ملی داریم نزدیک می‌شویم و بحران آب جدی است، موضوعی که برای خیلی‌ها باورپذیر نشده و قطعاً انکار آن نه ‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه شرایط نامناسب فعلی را بحرانی‌تر می‌کند. معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو با اشاره به اینکه خاک کشور در حوزه فرسایش جایگاه نخست جهانی را دارد، بیان کرد: کشور در نظام مدیریتی و بهره‌وری ضعف داشته و ما ضمن ‌نابودکردن نظام‌های گذشته، نتوانسته‌ایم جایگزینی مناسب برای آن داشته باشیم.

منبع خبر

اخبار صنعت
بحران آب
وزارت نیرو
هدایت فهمی
مصرف آب شرب
مصرف آب
سرانه مصرف آب
منابع آب
صنعت کشاورزی