شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

فیلم مستند حضور در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
1202 بازدید

در فیلم زیر می توانید مستندی از حضور شرکت های دانش بنیان را در نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز و پتروشیمی مشاهده فرمایید. شرکت آتیه پردازان شریف به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این نمایشگاه شرکت نمود.

فیلم
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه