شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

فرصت استثنائی دریافت تسهیلات لیزینگ برای خریداران تجهیزات شرکت آتیه پردازان شریف
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
135 بازدید

این تسهیلات  با نرخ 8 الی 11 درصد، تنفس 3 الی 6 ماهه و بدون سقف خواهد بود که این نرخ بهره با توجه به نرخ بهره دریافتی از سوی سیستم بانکی، می‌تواند برای کارفرمایان جذاب‌ باشد. همچنین متقاضیانی که از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند در مجموع برای بازپرداخت 36 ماه فرصت دارند.

ارائه تسهیلات به خریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثیقه‌های قابل قبول همچون ضمانت‌نامه‌‌های صادر شده از صندوقهای معتبر کشور (اعم از صندوق­های پژوهش فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) است.