شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

غرفه شرکت آتیه پردازان شریف در SPTIM 2019
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
466 بازدید

از شما فرهیخته گرامی دعوت می‌شود تا ضمن حضور در سومین نمایشگاه بازار تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی، از تاریخ 5 الی 8 اسفند 1397 در پارس جنوبی، از غرفه شرکت آتیه پردازان ظهور شریف واقع در سالن C به شماره C-12 بازدید نمایید. 

محل غرفه شرکت آتیه پردازان شریف در سومین نمایشگاه SPTIM 2019

SPTIM
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه