شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

حضور APCLor در نمایشگاه بین المللی Marintec در شانگهای چین
چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸
286 بازدید

حضور APCLor در نمایشگاه بین المللی Marintec در شانگهای چین

Marintec
نمایشگاه چین
آب و پساب های شهری و صنعتی
تصفیه آب
منابع آب
مدیریت آب و پساب صنعتی
مدیریت آب
شرکت آتیه پردازان شریف
نمایشگاه