شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

حضور شرکت آتیه پردازان شریف در 23مین نمایشگاه نفت تهران
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
1046 بازدید

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران در تاریخ 16 الی 19 اردیبهشت برگزار شد. شرکت آتیه پردازان شریف، به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، محصولات خود را شامل پکیج الکتروکلریناتور با عنوان APClor، آندهای MMO با عنوان XENODE و اولین و تنها راپچر دیسک تولید ایران با عنوان IRRUP، به بازدیدکنندگان معرفی کرده و حضور فعالی در این نمایشگاه داشت.

در ادامه برخی از تصاویر مربوط به غرفه شرکت آتیه پردازان شریف را در این نمایشگاه مشاهده فرمایید:

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور     شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور     شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور     شرکت آتیه پردازان شریف در بیست و سومین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی پکیج الکتروکلریناتور

oil show 2018
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش
پکیج الکتروکلریناتور
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه