شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)


تهیه کلر در محل چیست؟

بطور خلاصه تکنولوژی ساده و عملی تبدیل نمک یا آب شور به هیپوکلریت سدیم درجه یک در نقطه مصرف را ElectroChlorination (الکتروکلرینیشن) گویند. اساساّ، تولید اکسنده‌هایی نظیر هیپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان در محل مصرف آن را تولید درجا یا تولید در محل می‌گویند.
تکنولوژی تولید هیپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان با روش الکترولیز آب نمک ( محلول رقیق سدیم کلراید ) یکی از تکنولوژی‌های نوین روز دنیاست که با استفاده از یک الکترولایزر ( سلول الکترولیز ) و اعمال جریان برق به آن تحت یک واکنش الکتروشیمیایی، آب نمک به محصولات قابل استفاده در گندزدایی تبدیل می‌گردد.
الکترولایزر یا سلول الکترولیز، قلب یک واحد تولید هیپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان محسوب می‌شود و راندمان تولید محصولات، بستگی به عملکرد الکترولایزر دارد.

 

الکترولیز آب نمک