شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)


تهیه کلر در محل چیست؟

بطور خلاصه تکنولوژی ساده و عملی تبدیل نمک یا آب شور به هیپوکلریت سدیم درجه یک در نقطه مصرف را Electro Chlorination گویند. اساساّ، تولید اکسنده‌هایی نظیر هیپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان در محل مصرف آن را تولید درجا یا تولید در محل می‌گویند.
تکنولوژی تولید هیپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان با روش الکترولیز آب نمک ( محلول رقیق سدیم کلراید ) یکی از تکنولوژی‌های نوین روز دنیاست که با استفاده از یک الکترولایزر ( سل الکترولیز ) و اعمال جریان برق به آن تحت یک واکنش الکتروشیمیایی، آب نمک به محصولات اکسنده مورد استفاده در گندزدایی تبدیل می‌گردد.
الکترولایزر یا سل الکترولیز، قلب یک واحد تولید یپوکلریت سدیم و مولتی اکسیدان محسوب می‌شود و راندمان تولید محصولات، بستگی به عملکرد الکترولایزر دارد.


 بازگشت به  صفحه الکتروکلریناتور