شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
653 بازدید

شما را به دیدن تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران که در روزهای 8 الی 11 مهر ماه 98در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارشد، دعوت می‌نماییم.

تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران   تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران    تصاویر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

 

تصفیه پساب
تصفیه آب
مدیریت آب و پساب صنعتی
مدیریت پساب
مدیریت آب
کنترل کیفی آب و فاضلاب
شرکت آب و فاضلاب تهران
آب ژاول
کلرزنی آب
گندزدایی آب
الکترولیز آب
نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
نمایشگاه واتکس
شرکت آتیه پردازان شریف
نمایشگاه