شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

تصاویر بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
1645 بازدید

بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند. در همین راستا آتیه پردازان شریف با شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي کانون توجه افراد مهم از جمله وزیر نفت جناب آقای مهندس زنگنه و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران جناب آقای مهندس مسعود کرباسیان و وزیر صنعت سابق جناب آقای مهندس نعمت زاده و معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر سعید محمدزاده و مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت جناب آقای مهندس تورج دهقانی افراد شاخصی از تمامی پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور قرار گرفت. و از اینکه این شرکت گامی مهم و برجسته جهت بومی سازی تجهیزات در زمینه های مختلف برداشته ابراز خوشنودی و خرسندی کردند.

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz   APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz   APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

APClor site - بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

 APClor site - گواهی حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران - اخبار apz

بازدید
آقای مهندس تورج دهقانی
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه
آقای دکتر سعید محمدزاده
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
آقای مهندس نعمت زاده
وزیر صنعت سابق
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
آقای مهندس مسعود کرباسیان
وزیر نفت
آقای مهندس زنگنه
دکتر مهدی شفیعی
گواهینامه ها
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه