شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بومی سازی برنامه تصفیه فاضلاب کشورهای پیشرفته
یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
755 بازدید

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی از طرح «رصد فناوری‌های تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و تدوین درخت فناوری مربوطه مبتنی بر شناسایی، بومی سازی برنامه و به‌کارگیری آن» حمایت کرد. 

این حمایت به‌منظور دستیابی به اهدافی چون رصد فناوری‌های تصفیه فاضلاب در سطح کشورهای پیشرفته جهان و تدوین درخت فناوری، امکان پذیری استفاده از این فناوری‌ها در سطح کشور با توجه به دانش بومی و زیرساخت‌های موجود است.

این اهداف درنهایت انتخاب بهترین روش جهت تصفیه فاضلاب و بازیافت آب در سه حوزه مصرف شهری، صنعتی و کشاورزی را میسر می‌سازد. با توجه به اهمیت مقوله بازیافت آب در برنامه توسعه پایدار سازمان ملل و نگاه ویژه‌ای که در اسناد بالادستی کشور به این مقوله مهم شده است. نظر به بحران کنونی در حوزه تأمین منابع آب، بومی‌سازی فناوری‌های تصفیه و استفاده از منابع آبی نامتعارف به ویژه پساب‌ها، راه‌حلی مؤثر و سازنده جهت تأمین آب مصرفی به خصوص در بخش صنایع به شمار می‌آید.

بومی سازی تصفیه فاضلاب کشورهای پیشرفته - اخبار آتیه پردازان شریف

به همین منظور از طرح «رصد فناوری‌های تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و تدوین درخت فناوری مربوطه مبتنی بر شناسایی، بومی‌سازی برنامه و به‌کارگیری آن»توسط ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی حمایت شد.

منبع خبر

اخبار صنعت
بومی سازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تصفیه آب
مدیریت آب
منابع آب
پکیج الکتروکلریناتور
شرکت آتیه پردازان شریف