شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

برنامه پایش مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ با حضور مدیرعامل شرکت آتیه پردازان شریف (دکتر شفیعی)
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
1378 بازدید

دکتر مهدی شفیعی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان آتیه پردازان ظهور شریف، تولیدکننده تجهیزات با فناوری بالا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از شرو ع و چگونگی توسعه شرکت آتیه پردازان شریف می گوید...

 

مدیر عامل شرکت آتیه پردازان ظهور شریف
دکتر مهدی شفیعی
گاز کلر
کلرزنی آب
گندزدایی آب
الکترولیز آب
الکتروکلرینیشن
پکیج الکتروکلریناتور
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت