شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید کارشناسان شرکت پتروشمی مروارید از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
1588 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی مروارید از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

bazdid-morvarid-APZSharif


bazdid-morvarid-APZSharif


bazdid-morvarid-APZSharif


bazdid-morvarid-APZSharif


 

کارشناسان شرکت پتروشیمی مروارید
پکیج الکتروکلریناتور
بازدید
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی