شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

بازدید کارشناسان شرکت پتروشیمی مبین از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
981 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی مبین از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif

پکیج الکتروکلریناتور
بازدید
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی