شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید کارشناسان شرکت پتروشیمی مبین از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
1176 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی مبین از پکیج الکتروکلریناتور شرکت آتیه پردازان شریف را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif


bazdid-mobin-apzsharif

پکیج الکتروکلریناتور
بازدید
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی