شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید مهندسان، کارفرمایان و مسئولان از غرفه آتیه پردازان شریف در بازار تکنولوژی نفت پارس جنوبی
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
1034 بازدید
با توجه به حضور گسترده بازدیدکنندگان در نمایشگاه دومین بازار تکنولوژی نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت آتیه پردازان شریف، افتخار آن را داشت که میزبان جمعی از مهندسان، متخصصان و مسئولان محترم از جمله جناب آقای مهندس مسعود حسنی، مدیرعامل پارس جنوبی و جناب آقای مهندس جواد سهیلی، مدیر بازرگانی پارس جنوبی، در غرفه مربوط به این شرکت باشد. برخی ازتصاویر مربوطه را در ادامه می‌توانید مشاهده فرمایید.

 

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی    غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی    غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی    غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی    غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

غرفه آتیه پردازان شریف در دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز پتروشیمی

مدیر بازرگانی پارس جنوبی
مدیر پارس جنوبی
مهندس مسعود حسنی
مهندس جواد سهیلی
SPTIM2018
SPTIM
پارس جنوبی
بازار تکنولوژی
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه