شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید مسئولین، کارفرمایان و سازمان های مختلف از غرفه آتیه پردازان شریف
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
1002 بازدید
با توجه به حضور گسترده بازدیدکنندگان در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، شرکت آتیه پردازان شریف، افتخار آن را داشت که میزبان جمعی از کارفرمایان، مهندسان، متخصصان و مسئولان محترم از جمله جناب آقای مهندس حبیب‌الله بی‌طرف، معاون پژوهشی و فناوری وزارت نفت، در غرفه مربوط به این شرکت باشد. برخی ازتصاویر مربوطه را در ادامه می‌توانید مشاهده فرمایید.

 

مهندس حبیب الله بی طرف معاون وزیر نفت شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی     شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی     شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی     شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی     شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی     شرکت آتیه پردازان شریف بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

oil show 2018
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش
بازدید
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه