شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از خط تولید شرکت آتیه پردازان شریف
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
747 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید جناب آقای دکتر سعید سرکار، دبیر محترم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از خط تولید شرکت آتیه پردازان شریف را در ادامه می‌توانید مشاهده فرمایید.

 

تصویر بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد ویژه نانو از خط تولید شرکت آتیه پردازان شریف - اخبار

 

تصویر بازدید دکتر سرکار دبیر ستاد ویژه نانو از خط تولید شرکت آتیه پردازان شریف - اخبار

فناوری نانو
ستاد توسعه فناوری نانو
دکتر سعید سرکار
بازدید
شرکت آتیه پردازان شریف