شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 


الکترولیز آب نمک

 

 

آب عنصر اصلی زندگی امروزه است که نیاز به آن چه در مصارف خانگی و چه صنعتی به صورت قابل توجهی در حال افزایش است. یکی از چالش­ های مهم صنایع مختلف چگونگی گند زدایی آب است. کلر و مشتقات آن برای گندزدایی آب بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد و به همین دلیل روش­های مختلفی بر پایه کلر برای گند زدایی آب شکل گرفته­ اند. با مقایسه روش­ های گند زدایی در سال­ های اخیر، الکتروکلریناسیون به صورت یک سیستم ایمن، قابل اعتماد و روشی اقتصادی برای گند زدایی پیشنهاد شده و روش مناسبی برای تولید هیپوکلریت سدیم در محل مصرف و استفاده در تصفیه آب­ های آشامیدنی، فاضلاب، سیستم ­های خنک ­کننده، استخرهای شنا و ... است. اگرچه سرمایه ­گذاری در این زمینه ممکن است یک عامل بازدارنده باشد، پایین بودن هزینه بهره­ برداری در الکتروکلریناسیون در بسیاری از موارد درمدت زمان کوتاهی هزینه­ های اولیه را جبران می­ نماید.
 
 
 
 
 
الکتروکلریناسیون در واقع الکترولیز محلول آب (H2O) و نمک (NaCl) در درون الکترولایزر به وسیله اعمال جریان الکتریسیته است. الکترولایزر شامل مجموع هایی از الکترودهاست که محلول آب نمک به مابین آنها وارد می ­شود. در این فرآیند، در قطب منفی (آند) گاز کلر (Cl2) و در قطب مثبت (کاتد) هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروژن (H2) تولید می­شود. سپس هیدروکسید سدیم و گاز کلر با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپوکلریت سدیم (NaClO) تشکیل می­ شود. در این روش به ازای تولید هر کیلوگرم گاز کلر، فقط 5/3 کیلوگرم نمک و 5/5 کیلووات انرژی الکتریکی مصرف می ­شود.
 
 
مطابق آنچه بیان شد، مواد مورد نیاز این روش فقط آب، نمک و برق است. این روش به عنوان یک سامانه ایمن، اقتصادی و با بازدهی بالا شناخته می­شود. محلول هیپوکلریت سدیم تولیدی در الکتروکلریناسیون، یک اکسیدانت قوی، موثر و عاری از خطرات ناشی از تولید یا حمل مواد خطرناک است، که باعث تضمین امنیت و سلامت کارکنان مجموعه و جامعه اطراف است.​
 
 
شرکت آتیه پردازان شریف به عنوان تولید کننده سامانه ­های گندزدایی آب، الکترولایزرهای خود را با نام تجاری APClor-BH و APClor-BV عرضه می ­کند و کشور را از این نظر خود کفا کرده است.​
 
 

شرح فرآیند

ابتدا آب و نمک با هم مخلوط شده و سپس توسط صافی فیلتر می­شود تا ذرات جامد آن گرفته شده و پس از رقیق­ سازی، وارد الکترولایزرها شود. از آن جایی که تولید هیپوکلریت سدیم به شدت تابع دبی خوراک ورودی است، یک شیر کنترل بر روی خط ورودی به الکترولایزر نصب شده تا دبی ورودی در جهت تولید بهینه کنترل شود. با عبور آب نمک از الکترولایزر، فرآیند الکترولیز اتفاق افتاده و بصورت محلول سدیم هیپوکلریت و به همراه محصول جانبی آن (هیدروژن) از سلول خارج می­شود. این جریان سپس به یک سیکلون یا تانک منتقل شده تا هیدروژن از محلول حذف شود. این هیدروژن به وسیله هوا با استفاده از یک مجموعه از دمنده­ ها رقیق شده و وارد اتمسفر می­شود. در نهایت محلول هیپوکلریت سدیم به میزان لازم و با دبی مشخص به محل مورد نظر تزریق می­شود. فرآیند تزریق به صورت ترکیبی از دو روش پیوسته و منقطع با استفاده از پمپ ­های پیوسته و شوک انجام می­گیرد.​