شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

آدرس کارخانه شرکت آتیه پردزان شریف:

تهران - کیلومتر 16 جاده مخصوص - بلوار کرمان خودرو - شهرک صنعتی زاگرس - بلوار زاگرس - پلاک 102