شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 

آب شیرین کن

 

آب شیرین کن ­ها

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به آب سالم جهت شرب و استفاده در صنایع مرتبط با آب در حال افزایش است. از اینرو استحصال آب از دریا و آب شیرین کن ها به عنوان تنها گزینه جهت تامین منبع آب شیرین در کشورهای خشک و در معرض خشکسالی قرار گرفته است.

در یک پکیج تولید آب شیرین از منبع دریای، جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیزم­های مزاحم، رشد جلبک و رسوبات آلی نیاز به گندزدایی آب به شدت احساس می­شود. از محصولات APCLOR شرکت آتیه پردازان شریف جهت تولید ماده گندزدای سیدیم هیپوکلریت قبل از شیرین سازی و پس از ان قابل استفاده خواهد بود
محصولAPCLOR-SW  با تولید ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از اب دریا این مشکل را حل کرده است. از سدیم هیپوکلریت تولیدی در آبگیر ورودی آب دریا تزریق می شود تا از ایجاد فولینگ بیولوژیکی جلوگیری کرده و از تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن در برابر آسیب های احتمالی مراقبت کند.
 پس از سیستم­های اب شیرین کن نیز، از محصول APCLOR-Br هیپوکلریت سدیم از فرایند الکترولیز نمک تولید شده که جهت دستیابی به میزان کلر باقی مانده مورد نیاز در آب شرب استفاده می گردد.
همچنین از هیپوکلریت سدیم تولیدی از الکترولیز نمک جهت تزریق در ایستگاه­های پمپاژ انتقال آب جهت تنظیم میزان کلر باقی مانده در سیستم های توزیع آب شهری استفاده می شود.