شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 

آب توازن کشتی ها

 

پایانه های LNG

بازار مصرفی گاز LNG در سراسر جهان رو به گسترش است. متداول ترین وسیله حمل و نقل این گاز در میان کشورهای مختلف کشتی می باشد. گاز LNG برای فرایند­های مختلف مایع سازی و جداسازی گاز نیاز به آب دریا به عنوان آب خنک کاری دارد. بر همین اساس آب دریا جهت استفاده در این فرایندها مستلزم گندزدایی می باشد. محصول APCLOR-SW شرکت آتیه پردازان شریف تولید کننده ماده گندزدای سدیم هیپوکلریت از آب دریا می باشد که در این سیستم ها قابل استفاده خواهد بود.​

 

 تصفیه اب توازن کشتی ها

با توجه به تصویب کنوانسیون بین المللی دریانوردی تمام کشتی­ها تا سال 2019 میبایست به سیستم تصفیه آب توازن کشتی­ها مجهز شوند.برای تصفیه­ی آب توازن موجود در کشتی­ها (Ballast Water Treatment)، از روش­های مختلفی استفاده می­شود. پرکاربرد ترین تکنولوژی­ در این زمینه، استفاده از سیستم­های الکترولیز آب­دریا به همراه فیلتراسیون است که از نظر کارایی و هزینه، از سایر روشها عملی ­تر و اصولی­ تر است. پس از فیلتراسیون آب­دریا، از واحد الکترولایزر برای از بین بردن میکروارگانیسم­های باقیمانده استفاده شده که با تولید سدیم هیپوکلریت در محل، نابودی آن­ها صورت می­گیرد. این واحد اغلب به صورت یک سیستم جانبی در کنار لاین اصلی (لاین آب توزان) قرار گرفته و بین 1 تا 2 درصد از دبی جریان اصلی وارد الکترولایزر می­شود. بنابراین الکترولیز آب دریا باعث از بین بردن میگرو ارگانیسم ­ها در مخزن آب توازن می­شود که طبق استاندارد، ماکزیمم مقدار مجاز TRO برای آن بسته به تعداد الکترولایزرها تعیین میگردد.